Департамент соціального захисту населення

01196 м. Київ, пл. Л. Українки, 1

тел./факс 286-83-64

З питань субсидій, допомог та пільг (044) 206-74-78

E-mail: [email protected]

Директор департаменту

МЕЩАН Ігор Вікторович

Приймальня                                                              286-83-64

Заступник директора департаменту – начальник фінансово-економічного управління

КРУК Олександр Олексійович

Заступник директора департаменту – начальник управління соціального захисту населення

ВИННИК Олександр Миколайович

Заступник директора департаменту – начальник управління праці та зайнятості населення

МАЦЬКО Сергій Вікторович

П О Л О Ж Е Н Н Я

про департамент соціального захисту населення

Київської обласної державної адміністрації

 1. Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації (коротка назва – ДСЗН Київської ОДА) (далі – департамент) є структурним підрозділом Київської обласної державної адміністрації, що утворюється головою облдержадміністрації, підпорядкований голові облдержадміністрації та підзвітний і підконтрольний Міністерству соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики).

Департамент є бюджетною, неприбутковою установою.

 1. Департамент забезпечує на території Київської області реалізацію державної політики з питань соціально-трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції; соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни та постраждалим учасникам Революції Гідності, учасникам антитерористичної операції / ООС та особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій.
 2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 3. Основними завданнями департаменту є:

4.1 підготовка пропозицій до проєктів державних цільових, галузевих і регіональних програм у сфері соціальної політики, в тому числі програм зайнятості населення, стимулювання створення нових робочих місць; підвищення рівня життя;

4.2 забезпечення реалізації державної політики у сферах соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення, в тому числі соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню зі Збройних Сил України та інших військових формувань;

4.3 забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни (учасникам антитерористичної операції / ООС та особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях), особам, на яких поширюється чинність Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій;

4.4 організація на території Київської області надання соціальних послуг (соціальне обслуговування), проведення соціальної роботи, шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, що надають соціальні послуги;

4.5 координація діяльності та контроль за виконанням управліннями соціального захисту населення районних державних адміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення) законодавства України з питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, надання їм практичної, консультаційно-правової та організаційно-методичної допомоги;

4.6 сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій; громадським та іншим організаціям, волонтерам у проведенні ними роботи з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, людей похилого віку та інших вразливих категорій населення.

 1. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

5.1 організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, наказів доручень і розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації та забезпечує контроль за їх реалізацією;

5.2  здійснює моніторинг за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5.3 аналізує стан і тенденції соціального розвитку в межах Київської області та вживає заходів для усунення недоліків;

5.4 бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного розвитку Київської області;

5.5 вносить пропозиції щодо проєкту обласного бюджету;

5.6 забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

5.7 бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

5.8 розробляє в межах компетенції проєкти розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;

5.9 бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5.10 бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

5.11 бере участь у підготовці звітів голови Київської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Київської обласної ради;

5.12 готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали, статистичну, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для подання голові Київської обласної державної адміністрації, Мінсоцполітики та  Міністерству у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;

5.13 забезпечує реалізацію заходів щодо запобігання корупції;

5.14 готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5.15 розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.16 опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.17 забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент;

5.18 постійно інформує населення про стан виконання визначених законом повноважень;

5.19 контролює органи місцевого самоврядування з питань виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення та надає їм методичну допомогу з вказаних питань;

5.20 виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування:

підготовку і внесення на розгляд ради проєктів програм соціально-економічного розвитку, програм соціального захисту населення області,  забезпечує виконання рішень ради;

забезпечує збалансований соціальний розвиток області, ефективне використання трудових і фінансових ресурсів;

підготовку і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проєкту обласного бюджету;

залучає в порядку, встановленому законом, підприємства, установи та організації, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення території області, координує цю роботу;

координує та забезпечує ефективну роботу інтернатних установ обласної системи соціального захисту населення.

5.21 забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

5.22 організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5.23 забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.24 бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

5.25 забезпечує захист персональних даних;

5.26 готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації, Мінсоцполітики та Міністерству  у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;

5.27 проводить моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання облдержадміністрації, Мінсоцполітики та Міністерству  у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;

5.28 координує, контролює та забезпечує у межах повноважень виконання державних цільових програм;

5.29 організовує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із профспілками та їхніми об’єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями;

5.30 у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів та укладення територіальної угоди із профспілками та їхніми об’єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва обласної державної адміністрації із профспілками та їхніми об’єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями, координує організаційні заходи щодо створення територіальної тристоронньої соціально-економічної ради та забезпечує її діяльність; проводить у порядку, встановленому законодавством, повідомну реєстрацію територіальних угод, укладених в адміністративно-територіальних одиницях іншого рівня (районах, містах, районах в містах, селищах і селах), що входять до складу області (міста), їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

проводить моніторинг показників заробітної плати за видами економічної діяльності (із розподілом за статтю та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць області) та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб – підприємців;

бере участь у розробленні та реалізації обласних програм та заходів, спрямованих на удосконалення системи управління охороною праці підприємств та запобігання нещасним випадкам на виробництві;

забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці шляхом надання методичної допомоги підприємствам, організаціям та установам правильності встановлення пільг та компенсацій за роботу із шкідливими і важкими умовами праці;

бере участь у розробленні обласної програми зайнятості населення та у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно вибраній зайнятості, підвищенню конкуренто-спроможності робочої сили, продуктивності праці;

вивчає стан трудової міграції на території Київської області з урахуванням гендерної складової, віку та місця проживання, готує пропозиції щодо регулювання міграційних потоків;

забезпечує реалізацію заходів державних програм соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань;

5.31 у сфері соціальної підтримки населення, забезпечення державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

виконує координаційно-методичні функції та проводить моніторинг у сфері надання та виплати:

щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті, а також інших видів державної підтримки відповідно до законодавства України;

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, пільг на проїзд окремим категоріям громадян тощо;

забезпечує організацію та координацію роботи, пов’язаної з обліком внутрішньо переміщених осіб;

здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати управліннями соціального захисту населення районних державних адміністрації та виконавчих органів місцевого самоврядування компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів щодо соціального захисту населення відповідно до законодавства України;

забезпечує і проводить організаційно-методичне керування роботою головних державних соціальних інспекторів і державних соціальних інспекторів;

виконує координаційно-методичні функції, проводить моніторинг та контролює у межах своєї компетенції надання установлених законодавством України пільг та реалізацію заходів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, сімей загиблих військовослужбовців та інших категорій громадян, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;

організовує та координує роботу, пов’язану із визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни, учасників війни та осіб, на яких поширюється чинність Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

організовує роботу комісії Київської облдержадміністрації по вирішенню спірних питань щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, а також евакуйованих із зони відчуження у 1986 році;

організовує роботу комісії Київської обласної державної адміністрації з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян;

організовує роботу обласної комісії Київської облдержадміністрації з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках;

організовує проведення щорічного конкурсу програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування;

організовує та забезпечує ведення реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей Київської області;

організовує роботу обласної тимчасової комісії Київської облдержадміністрації з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

організовує роботу обласної комісії з питань надання щорічної разової адресної грошової допомоги сім’ям, які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю, особам з інвалідністю, які опинилися у складних життєвих обставинах, одиноким особам з інвалідністю, особам з інвалідністю по зору та слуху І та ІІ груп, в тому числі дітям з вадами зору та слуху, та здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю за кошти обласного бюджету при департаменті соціального захисту населення Київської облдержадміністрації;

організовує роботу комісії Київської облдержадміністрації з розподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

організовує роботу обласної комісії з питань надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родинам героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності;

організовує роботу обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

організовує роботу обласної комісії з питань альтернативної (невійськової) служби Київської обласної державної адміністрації;

організовує та забезпечує роботу Спостережної комісії Київської обласної державної адміністрації;

забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 05 травня відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

здійснює контроль за організацією надання послуг управліннями соціального захисту населення районних державних адміністрацій та міських виконавчих комітетів міст обласного значення щодо харчування потерпілих дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих на радіоактивно забруднених територіях області;

забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, осіб з інвалідністю, ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції / ООС та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

розробляє пропозиції до короткотермінових та довготермінових бюджетних програм і прогнозів щодо соціального захисту громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи та постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції / ООС та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

здійснює організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення роботи комісії Київської облдержадміністрації з розподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

готує відповідні звіти на вимогу Міністерства соціальної політики України з питань роботи комісії Київської облдержадміністрації з розподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

подає пропозиції щодо кандидатур на призначення довічних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично проводить аналіз призначених стипендій та інформує Мінсоцполітики про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

5.32 у сфері надання соціальних послуг (соціального обслуговування) населенню, проведення соціальної роботи:

вивчає потребу адміністративно-територіальної одиниці в соціальних послугах, готує та подає пропозиції Київській обласній державній адміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

забезпечує у межах повноважень організацію соціального замовлення; бере участь в оцінюванні конкурсних пропозицій, що подаються недержавними суб’єктами, які надають соціальні послуги, на конкурс із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг;

забезпечує організацію роботи зі створення та розвитку мережі закладів, установ, служб і притулків з надання соціальних послуг людям похилого віку, особам з інвалідністю, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

проводить координацію та методологічне забезпечення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших соціальних закладів, установ і служб із реалізації законодавства України;

проводить роботу, пов’язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів, установ та служб, що надають соціальні послуги, підвищенням якості соціальних послуг, які надаються ними, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на утримання цих установ, закладів та служб;

приймає рішення щодо направлення осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, до закладів, установ, служб, що надають соціальні послуги,

зокрема, вирішує питання, пов’язані з влаштуванням людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів до інтернатних установ системи соціального захисту населення;

сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

забезпечує ведення реєстру суб’єктів, що надають соціальні послуги на відповідній території;

контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями;

бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, що надають соціальні послуги пенсіонерам, особам з інвалідністю, іншим соціально вразливим категоріям громадян;

сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської допомоги, та поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи;

у межах компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам;

у межах компетенції координує роботу управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення) щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування при формуванні проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб’єктів, що надають соціальні послуги;

співпрацює з навчальними закладами у напрямі підготовки та підвищення кваліфікації соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, інших фахівців для відповідних територій, координує роботу з підвищення їхньої кваліфікації;

сприяє інтеграції в суспільство та соціальній адаптації бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»;

сприяє реалізації пробаційних програм щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, відповідно до Закону України «Про пробацію»;

взаємодіє зі структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності з питань розвитку соціальних послуг у громаді;

5.33 у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

сприяє розвитку реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;

координує діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю обласного підпорядкування;

організовує роботу із забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;

веде облік осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення їх автомобілями (в тому числі безоплатного та пільгового) відповідно до законодавства України;

координує та контролює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;

аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних

виплат, передбачених законодавством України, з урахуванням гендерної складової;

бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

створює умови для адаптації та інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство;

5.34 організовує та забезпечує внутрішній контроль та внутрішній аудит діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, за результатами проведеної роботи звітує Мінсоцполітики;

5.35 забезпечує наповнення управліннями соціального захисту населення районних державних адміністрацій та міськвиконкомами (міст обласного значення) даними Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

5.36 в установленому порядку укладає договори (угоди) про співробітництво з міжнародними організаціями з питань соціального захисту населення, в тому числі в межах реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;

5.37 виконує інші передбачені законодавством України повноваження.

 1. Департамент для виконання своїх повноважень і завдань має право:

6.1 отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання передбачених для нього завдань;

6.2 залучати до виконання окремих завдань, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

6.3 вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Київської обласної державної адміністрації з питань соціального захисту населення;

6.4 користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6.5 скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6.6 в межах повноважень ініціювати створення та брати участь у роботі комісій, утворених при облдержадміністрації.

 1. Департамент в установленому законодавством порядку та в межах повноважень:

7.1 взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Київської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності отримання та передання інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та проведення запланованих заходів;

7.2 здійснює документування управлінської інформації та забезпечує організацію роботи з документами з моменту надходження або створення документів до їх відправлення або передачі в архів відповідно до вимог чинного законодавства та Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації.

 1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Київської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із Мінсоцполітики в установленому законодавством порядку.
 1. Директор департаменту:

9.1 здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в департаменті;

9.2 здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у департаменті;

9.3 подає на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації положення про департамент;

9.4 затверджує посадові інструкції та визначає обов’язки працівників департаменту;

9.5  планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Київської обласної державної адміністрації;

9.6 вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

9.7 звітує перед головою Київської обласної державної адміністрації про виконання завдань департаменту та затверджених планів роботи;

9.8 може входити до складу колегії Київської обласної державної адміністрації;

9.9 вносить пропозиції стосовно розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції департаменту, розробляє проєкти відповідних рішень;

9.10 може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9.11 представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації, з Мінсоцполітики, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Київської обласної державної адміністрації;

9.12 видає у межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

9.13 подає на затвердження голови Київської обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

9.14 розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Київської обласної державної адміністрації кошторису департаменту;

9.15 проводить підбір кадрів;

9.16 організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців департаменту;

9.17 призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців департаменту, виконує інші повноваження з питань державної служби;

приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників департаменту, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9.18 проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;

9.19 забезпечує дотримання працівниками департаменту законодавства з питань державної служби, запобігання корупції, правил етики, вимог службового та внутрішнього трудового розпорядку і виконавської дисципліни;

9.20 погоджує призначення на посади та звільнення з посад начальників управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій та міськ-виконкомів (міст обласного значення), директорів територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та директорів будинків-інтернатів обласної комунальної власності;

9.21 виконує інші повноваження, визначені законодавством.

 1. Директор департаменту повинен:

10.1 знати Конституцію України, Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, інші нормативно-правові акти, порядок ведення правової документації з засобами масової інформації, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці і протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами;

10.2 дотримуватися основних принципів професійної діяльності та правил поведінки, визначених Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вимагати їх дотримання від підлеглих працівників;

10.3 запобігати виникненню конфлікту інтересів у діяльності підлеглих працівників, а у разі виникнення – сприяти його оперативному розв’язанню.

 1. Накази директора департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Київської обласної державної адміністрації або Мінсоцполітики.
 1. Директор департаменту може мати заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад директором департаменту відповідно до законодавства про державну службу.
 1. Працівники департаменту повинні знати і дотримуватися:

13.1 Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інші нормативно-правові акти;

13.2 правил службового та внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, пожежної безпеки, цього Положення, Положення про відділи та вимог посадових інструкцій.

 1. Директор та працівники департаменту несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця й обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходження. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.
 1. У департаменті для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія.

Персональний склад колегії затверджується головою Київської обласної державної адміністрації за поданням директора департаменту.

Рішення колегії виконуються згідно з наказами директора департаменту.

 1. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності департаменту, обговорення найважливіших програм і розв’язання інших питань в департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії.

Склад рад і комісій, положення про них затверджує директор департаменту.

 1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту визначає голова Київської обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 2. Штатний розпис і кошторис департаменту затверджує голова Київської обласної державної адміністрації за пропозиціями директора департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
 1. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, власні бланки.